• Facebook
  • Twitter
  • Flickr
  • Facebook
  • Google

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

Ο ρόλος του  Λογοθεραπευτή

 Το αρχικό αλλά και πιο σημαντικό βήμα του λογοθεραπευτή είναι η σωστή αξιολόγηση.  Για να γίνει αυτό θα πρέπει ο Λ/θ να γνωρίζει όλα τα ιατρικά δεδομένα που αφορούν στο παιδί καθώς και εφόσον κρίνει να παραπέμψει το παιδί για επιπλέον εξετάσεις όπως για παράδειγμα για ακουολογικό έλεγχο. Επιπλέον, θα πρέπει να πάρει ένα αναλυτικό οικογενειακό ιστορικό και αναπτυξιακό ιστορικό, να αξιολογήσει το νοητικό επίπεδο του παιδιού, να ελέγξει τα όργανα της άρθρωσης και πολλά άλλα. 

→ Ο Λ/θ οφείλει να έχει την ικανότητα να προσεγγίζει και να διδάσκει το κάθε παιδί διαφορετικά ανάλογα με το πρόβλημά του και τον χαρακτήρα του.

 Επιπλέον, ο λογοθεραπευτής καλείται να οργανώσει ένα θεραπευτικό πρόγραμμα που να έχει ως μακροπρόθεσμο στόχο την ομαλή ένταξη του παιδιού στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον.

 Επίσης θα πρέπει να συμβουλεύει τους γονείς και να τους δίνει οδηγίες για το πώς πρέπει να συμπεριφερθούν στο παιδί και τι μπορούν να κάνουν για να συμβάλλουν θετικά στο θεραπευτικό πρόγραμμα.

• Ο Λ/θ οφείλει  να προσαρμόζει τη διδασκαλία του ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Να βρει την κατάλληλη τεχνική, μέσα από το παιχνίδι, το τραγούδι, την επιβράβευση , έτσι ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στο παιδί.

 Ο Λ/θ μόλις βγει από το μάθημα  καλείται να έχει διδάξει στο παιδί αυτό που έχει προγραμματίσει χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές για να εστιάσει την προσοχή του παιδιού και να αυξήσει την συνεργασία του στο μέγιστο.

 Ο Λ/θ είναι καλό να ενημερώνει τους γονείς για τους βραχυπρόθεσμους στόχους και τις ασκήσεις που έκανε με το παιδί την ώρα του μαθήματος

→ Κατά συνέπεια, θεωρώ απαραίτητο να υπάρχει τετράδιο ασκήσεων, όπου ο Λ/θ θα γράφει τις ασκήσεις που θέλει να επαναλάβουν οι γονείς στο σπίτι. Οι γονείς ύστερα από μια-δυο συνεδρίες μαθαίνουν πώς να κάνουν αυτές τις ασκήσεις. 

→ Με το πέρας κάθε συνεδρίας είναι καλό ο Λ/θ να συζητάει με τους γονείς για την απόδοση του παιδιού στο μάθημα καθώς και να τους δείχνει και να τους εξηγεί τις επόμενες ασκήσεις.

 Προσωπικά, εκτός από το τετράδιο ασκήσεων που χρησιμοποιώ, δίνω στους γονείς και υλικό για το σπίτι, το οποίο αφορά στο μάθημα της ημέρας, όπως και γνωστικά παιχνίδια, βιβλία, αντικείμενα για εμπλουτισμό λεξιλογίου και εικόνες, έτσι ώστε να μην τους επιβαρύνω με αγορές.  Στο επόμενο μάθημα οι γονείς επιστρέφουν  το υλικό και τους δίνω άλλο ανάλογα με αυτό που πρέπει να διδαχτεί το παιδί.

 

Θυμάμαι ότι στο πρώτο τετράδιο που χάρισα στον γιο μου, αν και ήταν πολύ μικρούλης του έγραψα στη μπροστινή σελίδα το εξής, σκεπτόμενη ότι κάποτε θα το διάβαζε: «Με την ελπίδα να αγαπήσεις τη γνώση»

Έχοντας λοιπόν αυτό στο νου μου για κάθε παιδί ξεχωριστά και για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η βασική στάση που έχω για το μάθημα της Λογοθεραπείας, είναι να το κάνω όσο πιο ευχάριστο γίνεται στα παιδιά.

 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Η συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική πορεία των παιδιών με το να επαναλαμβάνουν τις ασκήσεις στο σπίτι είναι πολύ χρήσιμη και αποτελεσματική μέθοδος και συμβάλλει στην ταχύτερη εκμάθηση από μέρους του παιδιού.

Η αξιολόγηση του παιδιού πρέπει να δώσει απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις:

   Υπάρχει πράγματι πρόβλημα επικοινωνίας;

  ♦ Τι πρόβλημα αντιμετωπίζει το παιδί;

 Σε ποιο βαθμό επηρεάζεται το παιδί;

♦ Μήπως θα πρέπει  το παιδί να αξιολογηθεί και από επαγγελματία άλλης ειδικοτήτας ( όπως από εργοθεραπευτή, ειδικό παιδαγωγό, παιδοψυχολόγο) ή από ειδικό ιατρό (όπως από ωτορινολαρυγγολόγο, αναπτυξιολόγο- παιδίατρο, νευρολόγο,    παιδοψυχίατρο );

Από τη στιγμή που θα γίνει η διάγνωση ο ρόλος μου είναι :

     Να οργανώσω το πρόγραμμα του παιδιού και τις γνωστικές δραστηριότητες που είναι απαραίτητες

     Να σας ενημερώσω για το ποια είναι η πρόγνωσή μου στις περιπτώσεις που γίνεται

     Να ενημερώσω και να  συνεργαστώ όσο καλύτερα γίνεται με τους γονείς και με τους δασκάλους για να πετύχουμε γρηγορότερα αποτελέσματα.

     Να αποφασίσω για την πιο κατάλληλη θεραπευτική παρέμβαση

      Να ενημερώσω τους γονείς για όλα τα πρακτικά θέματα· όπως η συχνότητα των συνεδριών , τις ασφαλιστικές παροχές (που συνεχώς αλλάζουν) καθώς και τη διαδικασία έγκρισης από τα ταμεία τους